Hoppa till sidans innehåll

Förebyggande åtgärder


Denna checklista bör användas regelbundet, ca en gång per år.

  1. Inventera olycksrisker i den löpande verksamheten och vid nya arrangemang.
  2. Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter vid arrangemang. Utse säkerhetsansvarig. Säkerhetsansvarig bör placera anvisningar om vad som ska göras vid inbrott, rån och hot väl synlig i lokaler som kan utsättas för nämnda brott.
  3. Informera samtliga inblandade ledare och vid behov aktiva om säkerhetsföreskrifter och skyddsanordningar vid arrangemang.
  4. Informera publik om säkerhetsanordningar och föreskrifter.
  5. Sök samverkan med, och hjälp av, samhällets resurser för krishantering och förebyggande arbete, till exempel DinSäkerhet (www.dinsakerhet.se), Röda korset  i Luleå (www.redcross.se/lulea), kommunens Posomgrupp (www.lulea.se/forinvanare/raddningochsakerhet/kommunenssakerhetsarbete/krisgruppposom). Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande, som kommunen skall tillhandahålla enligt socialtjänstlagen. Gruppen är sammansatt av personal från skolan, primärvården, kyrkan, socialtjänsten, polisen och räddningstjänsten. Vid större olyckor skall ditt akutsjukhus, enligt hälso- och sjukvårdslagen, även aktivera sin PKL-grupp. PKL står för psyko-traumatisk katastrofledning.
  6. Samla alla rutiner, kontaktlistor, hänvisningar med mera på en webbsida och i en resepärm och förvissa er om att alla vet var resepärmen förvaras. Ange detta på till exempel checklistor och deltagarlistor vid resor.
Uppdaterad: 31 AUG 2011 17:43 Skribent: Johan E. Bengtsson

- Lule Volleys sponsorer - 

 

Visit Luleå

 


 

 


 

  

 

Mobilapp Turneringsassistenten

Postadress:
Lule Volley - Volleyboll
C/o Peter Andersson, Hällbruksgatan 3
97435 Luleå

Kontakt:
Tel: +46730245836
E-post: This is a mailto link

Se all info